Thu chi CLB

Các khoản Thu

SttNgày thuNgười thuChi tiết khoản thuSố tiền
128/08/2013Dương Minh Phượng Nhận lại Quỹ từ Mr Cư 11290000
225/09/2013 Dương Minh Phượng Hội phí thành viên 16750000
309/2013Dương Minh Phượng Tồn Quỹ sau điều chỉnh 14399000
49/2013Dương Minh Phượng QC trên web - Tuyết Lan 3000000
59/2013Dương Minh Phượng QC trên web - 7 Tuấn 3000000
630/09/2013Dương Minh Phượng Hội phí 76 thành viên mới 19000000

Các khoản Chi

STTNgày chiNgười chiChi tiết khoản chiSố tiền
1Nguyễn Xuân Tiến Đồng Phục Đội Bóng Đá 3025000
2Dương Minh Phượng Con dấu CLB mới 110000
3Phượng - Châu Cọc : Bounenkai -Yasaka5000000
4Phượng - Châu Cọc : Đại hội lần 1- Kim do 2000000

Tổng Quỹ

TỔNG QUỸ CLB CÒN ĐẾN THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI SAU KHI CỘNG TRỪ THU CHI (A)+(B)-(C)

Tài khoản CLB đứng tên thủ Quỹ CLB từ 24/08/2013

Tên Chủ Tài khoản :         Ms Dương Minh Phượng
Số Tài khoản             :           018 100 340 6674
Ngân hàng               :          Vietcombank HCM

 

Vì tất cả HDV Chúng ta đều bận rộn với công việc hằng ngày nên khi cần thu/chi (Nếu có)  thì Chúng ta ưu tiên chuyển khoản vào tài khoản CLB và nhắn tin cho Ms Phượng là OK

Các sự kiện CLB