Thành viên chính thức CLB

Cập nhật: 12:35 19-10-2013

1184 lượt xem

Kể từ sau 24/08/2013

  • Phụ trách kế toán CLB là Ms Đặng Thị Bảo Châu (điện thoại 0913 871 790)
  • Phụ trách thủ Quỷ là Ms Dương Minh Phượng (điện thoại : 0913 852 260)

Để đăng kí trở thành thành viên CLB hãy làm theo trình tự sau :

  1. Download : Phieu dang ki Word
  2. Điền tất cả các thông tin cần thiết (Tên, công ty, điện thoại, Email…)
  3. Gởi về email : saigonjsg@gmail.com hoặc gởi trực tiếp cho đại diện các công ty
  4. Đóng Quỹ hội viên 250.000/người
Những HDV đã đăng kí tham gia vào CLB Saigon Jsg
STTHọTênNgày tham gia
Công ty
01Đặng Thị Bảo CHÂU IT&T
02Phạm Hồng CHIẾN JTB - T&T
03Trần Văn JTB - T&T
04Nguyễn Văn CHIẾN Saigon Tourist
05Đặng Tiến CƯƠNG Saigon Tourist
06Trần Văn CƯƠNG Apex
07Trịnh Việt CƯỜNG Apex-Cựu HDV
08Đỗ Mạnh CƯỜNG VIETRAVEL
09Nguyễn Thị ĐUAVIETRAVEL
10Trần TiếnDŨNG Saigon Tourist
11Nguyễn Anh Dũng Transviet
12Huỳnh Minh HẢI Lê Phong
13Lê Thanh HẢI Apex
14Phạm Thanh HẢI HIS
15Tô Văn HẢI Saigon Tourist
16Bùi Hồng HẠNH Freelance
17Nguyển Thái Hạnh SMI-VN
18Lê Thị Hiệp HOAApex
19Đặng Văn HÒA HIS
20Nguyễn Thị Phương HOAApex
21La Ngọc Thanh HOÀNG HIS
22Hồ Xuân HÙNG Apex
23Nguyễn Thái KHOA HIS
24Trần Mạnh LÂM JTB - T&T
25Thái Trần Như LAN HIS
26Nguyễn Thị Ngọc LANJTB - T&T
27Trần Thị Thúy Liễu Transviet
28Nguyễn Kim LONG Apex
29Nguyễn Thăng LONG Apex
30 Phạm Thùy HàLYJTB - T&T
31Đặng Đình MẠNH Saigon Tourist
32Nguyễn Thị Hồng Nga Freelance
33Nguyễn Minh NGHĨA JCPF
34Nguyễn Vinh Thụ NHÂN VIETRAVEL
35Đặng Thị Kiều OANH Transviet
36Dương Minh PHƯỢNG HIS
37Nguyễn Thị PhươngTransviet
38Nguyễn Minh QUANG VIDOTOUR
39Châu Văn QUỐC Apex
40Phạm Thiên QUYỀN Freelance
41Văn Hớn SẦU IT&T
42Trần Thanh SƠN Vietnamtourism
43Nguyễn Đức SƠNVIETRAVEL
44Trần Hoàng SƠN IT&T
45Nguyễn Thanh TÂNVIETRAVEL
46Nguyễn Văn THÀApex
47Nguyễn Văn Thạch JTB - T&T
48Nguyễn Văn Thành Freelance
49Bùi Thanh THẢO JTB - T&T
50Hoàng Thị Phương THẢO SMI-VN
51Nguyễn Văn THIỆN Transviet
52Trần Thị Trang THƯVIETRAVEL
53Đặng Vĩnh THỤY Saigon Tourist
54Quách Anh THỤY Transviet
55Nguyễn Tân TIẾN IT&T
56Trần XuânTiến IT&T
57Đỗ Quý TOÀN Apex
58Nghiêm Quang TUẤN Saigon Tourist
59Nguyễn Mạnh TUẤN Freelance-Eden Spa
60Lê Anh TUẤNJTB - T&T
61Trịnh Tố Uyên IT&T
62Hứa Thị Thùy VÂN IT&T
63Ngô Thế VINH Apex
64Nguyễn Văn VINHJTB - T&T
65Đái Anh IT&T
66Tiệu Tín XƯƠNG HIS
67Trần Thị Ngọc YẾN JTB - T&T
68Thái Quang Lâm JTB - T&T
69
Nguyễn Ngọc Phương Thảo IT&T
70Hồ Văn Hùng Apex
71Hồ Kim ThảoTransviet
72Đặng Nhật Đức Transviet
73Đỗ Thương Việt Apex
74Phùng Ngọc Đan Thanh Apex
75Trịnh Hoa Mai Transviet
76Trần Thị Thu Hương Apex
77Thái Trần Như Uyên IT&T
78Huỳnh Kim Bình Apex
79Nguyễn MinhĐức Apex
80Ngô Ngọc Bình Apex
81Trương Tấn Phúc JTB - T&T
82Phạm Cảnh Chỉnh VIETRAVEL
83Lê Thanh Tuấn Vietnamtousim
84Hồ NhựtQuang Freelance
85 Nguyễn Đăng Triều IT&T Blooming
86Lê Nguyễn Hào Kiệt Apex
87Phạm Thị Tuyết Thanh Transviet
88Lê Minh NghĩaIT&T
89 Lại Văn Thông Apex
90Trần Cẩm KhoaJTB - T&T
91Trần Thái VIETRAVEL
92Phạm Hùng SƠN Vietnamtourism
93Đinh Thanh IT&T
94Ngô Văn HUỆJTB - T&T
95Dương Quang Ánh Saigon Tourist
96Vũ Thị MinhNguyệt Saigon Tourist
97Trần Thị Mỹ Hoàng HIS
98Phạm Thùy Trang Transviet
99Phạm Quốc Tuấn Apex
100Trần Thị Kim Liễu SMI-VN
101Trần Thiện Đạo HIS
102Nguyễn Thị Phong NhãJTB - T&T
103Hà Minh Cường SMI-VN
104Phạm Bảo Đạt Apex
105Nguyễn Quốc Diễn HIS
106Ngô Vĩnh Bảo Apex
107Nguyễn Minh Hoàng Oanh Apex
108Nguyễn Bùi Thắng Freelance
109Ngô Ngọc Bảo IT&T
110Phạm Quang Thái IT&T
111Lâm Thái Phong SMI-VN
112Dương Thị Hoàng Yến SMI-VN
113Huỳnh Phước Thái SMI-VN
114Nguyễn Văn Thêm SMI-VN
115Lê Văn Thảo SMI-VN
116Võ Thanh Phương SMI-VN
117Lại Tuấn Hào Apex
118 Trịnh Văn Doanh HIS
119 Lê Huỳnh Viết Khánh Apex
120Lê Thanh Thúy Freelance
121Lê Nguyễn Quý Bảo Saigon Express
122Trần Nữ Thanh Thảo Apex
123Hồ Trọng Tiến IT&T
124Trần Xuân Thủy JTB - T&T
124Hồng Gia Cường Freelance
126Trịnh XuânLộc JTB - T&T
127Đinh Triều Quang Freelance
128Vũ Thị Thanh Thúy IT&T
129Huỳnh Tấn MInh HIS
130Nguyễn Linh Thảo HIS
131Huỳnh Anh Kiệt HIS
132Lý Trần Minh Hiếu IT&T
133Lê Công MinhHIS
134Lê Đình Tuấn Saigon Tourist
135Bùi Quang ThọApex
136Nguyễn Văn KhaVietravel-Cựu
137Vương Thị Tuyết Hằng HIS
138Lê Văn Thanh HIS
139Trần Lê Thanh Uyên Apex
140Hồ Anh Hùng Vietravel
141Lê Huỳnh Kim Loan Apex
142Vương Văn Hải Apex
143Lê Văn Freelance
144Nguyễn Thị Thu Sương 2014Apex
145Bùi Văn Ba2014SMI - Cựu
146Dương Đình Trí2014HIS
147Nguyen Thi Thanh Nguyet 2014JTB
148Đầu Xuân Phúc 2014JTB
149Trần Thị Tuyết Mai 2014Freelance
150Nguyễn Ngọc Hiền 2014Freelance
151 Nguyễn Thị Thu Thủy 2014Apex
152Hoàng Thu 2014Freelance
153Huỳnh Kim Thanh 2014JTB T&T
154Hoàng Đức 2014JTB T&T
155Nguyễn Trọng Viên 2014JTB T&T
156Trần Văn Nam 2014Le Phong
157Nguyễn Mỹ Linh 2014ITT
158Ngô Thị Bích Hạnh 2014Apex
159Nguyễn Văn Hoàng 2014VTV (cựu)
160Nguyễn ChíHùng 2014Apex
161Phạm Thị Nguyên 2014HIS
162Nguyễn Hữu Ái2014Le Phong
163Trần Vũ Anh 01/2015Quốc Nghệ
164Lư Ngọc Liên 01/2015Apex
165Nguyễn Thị Hoàng Giang 01/2015Apex
166Nguyễn Quốc Duy1/2015Freelance
167Võ Minh Quân 1/2015JTB
168Từ Đỗ Vĩnh Quân 1/2015HIS
169Ngô Thị Bích Huyền 01/2015Freelance
170Nguyễn Vũ Bích Thảo 05/2015Apex
172Bùi Nguyên Chính Đại 05/2015butterfly shop
173Trần văn Tân 05/2015Frelance
174Trần Thị Tố Anh 05/2015SMI
175Trần Thanh Tùng 01/2015Diva Silk

Các sự kiện CLB