Danh sách đóng niên phí 2015

Cập nhật: 15:09 18-08-2015

850 lượt xem

Xin cám ơn tất cả thành viên Saigon JSG đã nhiệt tình dõi theo các hoạt động của CLB trong năm 2014 và BQT CLB rất mong muốn từng thành viên trong Saigon JSG ngày càng đoàn kết với nhau hơn và góp thêm nhiều công sức nhiều hơn nữa.

Thống nhất niên phí 2015 là 500.000 / thành viên và đóng trước ngày 31/03/2015 cho đại diện các công ty hoặc thủ quỹ CLB: Ms. Dương Minh Phượng hoặc kế toán CLB Ms. Đặng Thị Bảo Châu.

Các thành viên đã đóng niên phí sẽ cập nhật liên tục tại đây :

STTHọ Tên Số tiền Công Ty Ngày Đóng
01Thái Quang Lâm 500.000JTB1/1/2015
02Dương MinhPhượng 500.000HIS2/1/2015
03Trần Tiến Dũng 500.000Saigon Tourist 2/1/2015
04Nguyễn Minh Nghĩa500.000JCPF2/1/2015
05Trần Văn 500.000Vietravel 2/1/2015
06Nguyễn Văn Thành 500.000Freelance2/1/2015
07Nguyễn Thành Tân 500.000Vietravel 2/1/2015
08Trần Xuân Tiến 500.000ITT2/1/2015
09Đặng Thị Bảo Châu500.000ITT2/1/2015
10 Trần Vũ Anh 500.000Quốc Nghệ 7/1/2015
11Trần Thị Tuyết Mai 500.000Freelance9/1/2015
12Lư Ngọc Liên 500.000Apex11/1/2015
13La Ngọc Thanh Hoàng 500.000HIS12/1/2015
14Nguyễn Anh Dũng 500.000ITT13/1/2015
15Nguyễn Thị Phương Hoa500.000Apex13/1/2015
16Châu văn Quốc 500.000Apex13/1/2015
17 Đăng Tiến Cương 500.000Saigon Tourist 14/1/2015
18Đăng Đình Mạnh 500.000Saigon Tourist 14/1/20`5
19Nguyễn Văn Chiến 500.000Saigon Tourist 14/01/2015
20Nghiêm Quang Tuấn 500.000Saigon Tourist 14/01/2015
21Tô Văn Hải 500.000Saigon Tourist 14/1/2015
22Đỗ Quý Toàn 500.000Apex14/01/2015
23Hồ Nhựt Quang 500.000Freelance14/01/2015
24Đặng Vĩnh Thụy 500.000Saigon Tourist 14/01/2015
25Đỗ ThươngViệt 500.000Apex14/01/2015
26Phùng Ngọc Đan Thanh 500.000Apex14/01/2015
27Phạm ThanhHải 500.000ITT14/01/2015
28Trần Thái 500.000Vietravel 15/1/2015
29Phạm Hồng Chiến 500.000JTB15/1/2015
30Nguyễn Văn Thiện 500.000Transviet 15/01/2015
31Nguyễn Thị Hoàng Giang 500.000Apex16/01/2015
32Nguyễn Bùi Thắng 500.000HIS16/01/2015
33Ngô Thị Bích Hạnh 500.000Apex16/01/2015
34Bùi Hồng Hạnh 500.000Freelance17/1/2015
35Dương Quang Ánh 500.000Saigontourist22/1/2015
36Vũ Thị Minh `Nguyệt 500.000Saigontourist 22/1/2015
37Nguyễn QuốcDuy500.000Freeelnce22/1/2015
38Võ Minh Quân 500.000JTB22/1/2015
39Đinh Triều Quang 500.000HIS22/1/2015
40Nguyễn Thanh Tùng 500.000ICC25/1/2015
41Ngô Vĩnh Bảo 500.000Apex24/2/2015
42Trần Văn Cương 500.000Apex24/2/2015
43Hồ Xuân Hùng 500.000Apex24/2/2015
44Nguyễn Văn Kha500.000Cựu HDV VTV24/2/2015
45Trần Thị Kim Liễu 500.000SMI24/2/2015
46Trịnh Xuân Lộc 500.000JTB24/2/2015
47Phạm Thị Mận 500.000HIS24/2/2015
48Lê Minh Nghĩa 500.000ITT24/2/2015
49Phạm Hùng Sơn 500.000Vietnamtourism24/2/2015
50Bùi Quang Thọ 500.000Apex24/2/2015
51Lại Văn Thông 500.000Apex24/2/2015
52Quách Anh Thụy 500.000Transviet 24/2/2015
53Hứa Thị Thùy Vân 500.000ITT24/2/2015
54Đái Anh 500.000ITT24/2/2015
55Huỳnh Văn Tiến 500.000TNK24/2/2015
56Ngô Thị Bích Huyền 500.000Freelance24/2/2015
57Trần Thiện Đạo 500.000Freelance1/3/2015
58Lai Tuấn Hào 500.000Apex3/2015
59Nguyễn Vũ Bích Thảo 500.000Apex3/2015
60Nguyễn Mạnh Tuấn 500.000Freelance3/2015
61Nguyễn Thái Hạnh 500.000SMI3/2015
62Dương Đình Trí 500.000HIS3/2015
63Hoàng Thị Phương Thảo 500.000SMI4/2015
64Nguyễn Văn Thêm 500.000SMI4/2015
65Nguyễn Ngọc Phương Thảo 500.000ITT4/2015
66Lê Nguyễn Quý Bảo 500.000Saigon Express4/2015
67Văn Hớn Sầu 500.000ITT4/2015
68Phạm Thùy Trang 500.000Transviet4/2015
69Trịnh Tố Uyên 500.000HIS4/2015
70Đặng Thị Kiều Oanh 500.000Transviet4/2015
71Nguyễn Ngọc Hiền 500.000Freelance4/2015
72Trần Mạnh Lâm 500.000JTB4/2015
73Bùi Văn Ba500.000Freelance4/2015
74Bùi Nguyên Chính Đại 500.000Butterfly4/2015
75Trần Văn Tân 500.000Freelance4/2015
76Trần Thanh Sơn 500.000JTB5/2015
77Trần Thị Mỹ Hoàng 500.000HIS 5/2015
78Lê Anh Tuấn 500.000JTB4/5/2015
79Nguyễn Minh Quang 500.000Vido Tour26/5/2015
80Nguyễn Văn Thạch 500.000Freelance26/5/2015
81Nguyễn Trọng Viên 500.000JTb26/5/2015
82Nguyễn Tân Tiến 500.000ITT26/5/2015
83Trần Xuân Thủy 500.000JTB26/5/2015
84Trần Hoàng Sơn 500.000ITT26/5/2015
85Phạm Thủy HàLy500.000JTB26/5/2015
86Nguyễn Thị Thanh Nguyệt 500.000JTB28/5/2015
87Từ Đỗ Vinh Quân 500.000HIS3/6/2015
88Huỳnh Phước Thái 500.000SMI18/6/2015
89Nguyễn Thăng Long 500.000Freelance18/6/2015
90Nguyễn Vinh Thụ Nhân 500.000VTV28/6/2015
91Nguyễn Đức Sơn 500.000VTV28/6/2015
92Lê Nguyễn Hào Kiệt 500.000Apex30/6/2015
93Ngô Văn Huệ 500.000JTB2/7/2015
94Trần Thị Tố Anh 500.000SMI13/7/2015
95Phạm Thị TuyếtThanh500.000Transviet15/7/2015
96Nguyễn ThịPhương500.000Transviet07/8/2015
97Nguyễn ChíHùng500.000Apex17/08/2015
98Đỗ MạnhCường500.000Vietravel17/08/2015
99Nguyễn VănHoàng500.000Freelance17/08/2015
100Huỳnh KimBình500.000Apex15/09/2015
101Đầu XuânPhúc500.000JTB15/09/2015
102Trần Thị TrangThư500.000Vietravel01/10/2015
103Nguyễn ThịĐua500.000Vietravel01/10/2015
104Nguyễn Thị ThuThủy500.000Apex01/10/2015
105Trần Lê ThanhUyên500.000Apex21/10/2015
106Trịnh ViệtCường500.000Cựu HD28/11/2015
107Nguyễn LinhThảo500.000HIS28/11/2015
108Ngô NgọcBảo500.000IT&T03/12/2015
109Tiêu TínXương500.000HIS16/12/2015
110TrầnThị Thuý Liễu500.000Transviet24/12/2015
111HuỳnhTấn Minh500.000HIS28/12/2015
112NguyễnThị Ngọc Lan500.000JTB12/01/2016

Các sự kiện CLB