Một số cây , trái nhiệt đới

Cập nhật: 12:36 25-03-2012

5184 lượt xem

Bã đậu

Tên khoa học : Hura Creppitans , Euphorbiaceae

Tên tiếng Anh : Sand box tree , Monkey Dinner Bell ,

Tên tiếng Nhật : フラクレピタンス

Cây có nguồn gốc từ Trung Mỹ Mủ cây có độc tính dùng làm chất thuốc cá , gỗ dùng trong gia dụng với tên là Hura

Bạch đàn

Tên khoa học : Eucalyptus Longifolia

Tên tiếng Anh : Woollybutt

Tên tiếng Nhật : ウーリーバット

Cây có nguồn gốc từ Úc .

Bàng

Tên khoa học : Terminalia catappa

Tên tiếng Anh : Sea Almond Indian , Almon Badamia

Tên tiếng Nhật : (桃玉名)  ももたまな

 Bằng lăng tím

Tên khoa học : Lagerstroemia Reginae

Tên tiếng Anh : Pride of India, Queens Crape Myrtle

Tên tiếng Nhật : バナバ  hoặc 大花百日紅    (オオバナサルスベリ) : hoa オオバナ thuộc họ 百日紅 (ヒャクジツコウ) hay còn gọi là họ サルスベリ

Bồ đề

Tên khoa học : Ficus Religiosa

Tên tiếng Anh : Peepul tree

Tên tiếng Nhật : インドボダイジュ(印度菩提樹) テンジクボダイジュ(天竺菩提樹)

 Bông gòn

Tên khoa học : Ceiba Pentandra

Tên tiếng Anh : Kapok Tree , Silk Cotton Tree

Tên tiếng Nhật :カポック , パンヤのき (木)

Bồ kết

Tên khoa học : Albizzia lebbek

Tên tiếng Anh : Lebbek Tree, Flea Tree, Frywood, Koko and Woman’s tongues Tree

Tên tiếng Nhật : (ビルマネムノキ)nghĩa là cây  眠の木 của Miến Điện

Căm xe

Tên khoa học : : Xylia xylocarpa

Tên tiếng Anh : : Burmese Iron Wood

Tên tiếng Nhật : ピンカド (Pyinkado)

Chùm ruột

Tên khoa học : Phyllanthus acidus

Tên tiếng Anh : Gooseberry tree

Tên tiếng Nhật : 飴玉の木  (アメダマノキ)

Cóc

Tên khoa học : Spondias dulcis, Spondias Cythera

Tên tiếng Anh : Malay apple or golden apple

Tên tiếng Nhật : スポンディアス

Dầu (Dầu rái)

Tên khoa học : Dipterocarpus Alatus

Tên tiếng Anh :

Tên tiếng Nhật :カンインビュ (tên lấy từ tên Miến Điện :Kanyin byu)

Đa búp đỏ (Đa cao su)

Tên khoa học : Ficus Elastica

Tên tiếng Anh : Indian Rubber Plant , Fig

Tên tiếng Nhật : インドゴムの木 hoặc アッサムゴム

 Đa tía , đa lông

Tên khoa học : Ficus Altissima

Tên tiếng Anh :

Tên tiếng Nhật : フィカス・アルティシマ

Gừa

Tên khoa học : Ficus microcarpa

Tên tiếng Anh :

Tên tiếng Nhật : ガジュマル

日本ではガジュマルは九州の屋久島種子島以南、主に南西諸島などに分布する

 

 

 


 

 

 (Còn tiếp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
					

Các sự kiện CLB