Liên hệ

Mọi chi tiết xin liên hệ đại diện BQT CLB HDV Nhật Ngữ Sài Gòn

Nhiệm kì I : tháng 10/2013 đến 10/2015

1/ Chủ tịch CLB :  Mr. Trần Tiến Dũng

 Điện thoại : 0903 706 711 / Email : dungtran@hcm.vnn.vn

2/ Phó chủ tịch 1 : Mr. Nguyễn Minh Nghĩa

 Điện thoại : 0903 840 195 / Email : nghiajcpf@yahoo.com

3/ Phó chủ tịch 2 : Mr. Trần Văn Cư

 Điện thoại  :0913 924 409

4/ Thư kí CLB : Mr. Nguyễn Văn Thành

 Điện thoại : 0903 330 363 / Email : thanh0606@yahoo.com

5/ Tài khoản CLB

 Tên Chủ Tài khoản : Ms. Dương Minh Phượng
 Số Tài khoản   : 018 100 340 6674
 Ngân hàng   : Vietcombank HCM

Các sự kiện CLB