Kinh tế

Đề xuất mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

Để đáp ứng cho công suất tối đa 26 triệu lượt hành khách một năm, sân bay Tân Sơn Nhất dự tính xây thêm 21 sân đỗ và mở rộng 40 quầy th...

Các sự kiện CLB